Regler for værktøj og knive i bilen

Er du i tvivl om, hvilken slags værktøj du kan tage med, og om du må have kniv med i bilen uden at bryde med våbenloven? Læs videre her, og find ud af, hvad der er tilladt, og hvad du skal lade blive hjemme.

Der er en række tilfælde, hvor det altid kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende visse knive og blankvåben. Det gælder:

  • Knive beregnet til stød
  • Springknive og springstiletter
  • Faldknive og faldstiletter
  • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive)
  • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, så de kan trækkes med én hånd
  • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.
  • Blankvåben, der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke.

Det er altså som udgangspunkt forbudt at være i besiddelse af ovenstående knive og blankvåben.

Som udgangspunkt kræver det ligeledes tilladelse fra politiet at bære en kniv med en klinge på over 12 cm. Der er dog en undtagelse, hvis kniven eller dolken anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse.

Må du tage kniv med i bilen?

Grundlæggende er det ulovligt at medtage knive på offentlige tilgængelige steder, uddannelsessteder, ungdomsklubber, fritidsordninger o.l. Der er dog en undtagelse, hvis kniven skal bruges ifm. erhvervsudøvelse, jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse.

Hvis man er på vej til eller fra en af ovenstående aktiviteter og gør et ophold for at tanke benzin eller foretage indkøb, vil det ikke udgøre en overtrædelse af våbenloven, hvis kniven blot bliver i bilen.
På samme måde er det ikke en overtrædelse af våbenloven, hvis en netop indkøbt husholdningskniv medbringes på den videre indkøbstur og ligger i bilen, mens der foretages andre ærinder.

Regler for mindre foldeknive

Mindre foldeknive er knive med en klinge på maks. 7 cm – fx lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv. Knivens art, hvad den skal bruges til, samt hvilken situation kniven besiddes i vurderes i det enkelte tilfælde.
Det er tilladt at medbringe en mindre foldekniv i bilen, hvis den ligger i bilen i tilfælde af, at der opstår behov for reparationer mv.

Mere information om den nye knivlov

For at forstå den nye knivlov klik da ind på https://www.borgerliv.dk/forsta-den-nye-knivlov-pa-10-minutter/, som har mere dybdegående info omkring knivloven og dens implikationer.