Guide: Få styr på sikkerheden ifm. vedligeholdelse

Bil - sikkerhed

Alle din bils elementer hænger alle sammen. Derfor er det naturligt, at hvis ét element bliver slidt, vil det ofte påvirke et andet element. Når man snakker om bilens sikkerhed, er der derfor mange dele, du skal være opmærksom på ifm. vedligeholdelse. De vigtigste sikkerhedselementer man skal være opmærksomme på, er dog bremserne, dækkene samt styretøjet. Disse tre dele vil kort blive gennemgået her.

Bilens bremsefunktion 

Bilens bremsesystem er noget af det vigtigste, når man skal vurdere bilens sikkerhed. Derfor kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at vedligeholde sine bremser. Dette kan blive udført hos din lokale mekaniker, eller du kan selv gå i gang.

Hvis du vælger sidstnævnte, skal du dog være opmærksom på, at der kan opstå luft i bremserne, når du begynder at skille delene ad. Hvis dette bliver tilfældet, er det vigtigt at få udluftet disse. Det kan du igen selv gøre eller overlade til mekanikeren. Hvis du står i en sådan situation og har brug for mere viden, kan du få mere information her.

ABS-bremsesystemet er et system, som de fleste nyere biler har. Selvom du bliver gjort opmærksom, hvis systemet ikke fungerer via en lampe, kan det alligevel være en god ide selv at tjekke det. Dette kan gøres ved at bremse hårdt op med det ene hjul i rabatten og det andet hjul på vejen.

Når du bremser hårdt op, vil du kunne mærke, om bremsekraften fordeles, som den skal. Ved at teste dette kommer du til at mærke bremsens rystelser, hvilket vil være en fordel, hvis du engang kommer i en situation, hvor du bliver nødt til at bremse hårdt op.

Bilens eneste kontakt til vejen

Udover vigtigheden af bremserne er bilens dæk mindst lige så vigtige. Dækkenes funktion har betydning for bilens vejgreb og bremseevne, hvorfor det er naturligt, at disse jævnligt efterses. Der er flere dele, du skal være opmærksom på, når du efterser dine dæk.

For det første er det vigtigt, at dækmønsteret ikke er slidt for langt ned, da dette da vil påvirke bremseevnen samt give et mere følsomt vejgreb. Lovgivningen siger, at dækmønsteret mindst skal være 1,6 mm. Dog anbefales det at køre med mindst 2mm på sommerdæk og 3 mm på vinterdæk.

Derudover er det vigtigt, at dæktrykket er optimalt. Dæktrykket har igen betydning for bilens bremseevne, men også for den generelle køreevne. Hvis dæktrykket er for lavt, kan der være risiko for, at man kan miste kontrol over bilen ved for eksempel en hård opbremsning. Ligeledes kan det påvirke dækkets levetid. Du kan måle dæktrykket på en tankstation eller gøre det selv med en dæktryksmåler.

Bilens styretøj

I sammenhæng med bilens bremser og dæk er styretøjet ligeledes et centralt sikkerhedselement. I nogle tilfælde kan der opstå små afvigelser i dit styretøj. Dette stammer fra en forkert hjulindstilling, som slider på andre dele, men som især slider på dækkene og dermed nedsætter deres levetid. Ligeledes vil en forkert hjulindstilling øge forbruget af brændstof. En forkert hjulindstilling vil kunne mærkes ved, at hjulene trækker mere til en af siderne end normalt.

I forbindelse med forkert hjulindstilling kan der forekomme ratslør. Dette kan mærkes ved, at hjulene ikke følger rattets bevægelser, og dermed vil bilens sikkerhed være nedsat.

Hvis du har mistanke om et eller flere af ovenstående elemeter, vil det eneste rigtige være at køre til mekaniker, og få tjekket op på problemet.