De Danske Bilimportører

De Danske Bilimportører – også forkortet DBI – er en brancheorganisation for 30 bilimportører i Danmark.

DBI’s hovedopgave er interessevaretagelse for medlemmerne, blandt andet ved at DBI leverer forskellig viden om bilbranchen, og at organisationen fungerer som talerør overfor regering, Folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder.

DBI’s sekretariat er en lille, men professionel enhed, der står for den daglige rådgivning og servicering af medlemmerne, en række udadvendte aktiviteter, bearbejdning af de månedlige bilstatistikker og gennemførelse af it-projekter til gavn for hele bilbranchen.

DBI’s sekretariat er beliggende på Rådhuspladsen i København.