Dansk Veteranbil Klub

Dansk Veteranbil Klubs formål er at bevare motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse og samle interesserede i en kammeratlig klubånd. Klubben blev grundlagt i 1954  højesteretssagfører O.T. Neel og tæller idag cirka 6.000 medlemmer.

Klubben arrangerer møder og træf og udgiver Veteran Tidende, der udkommer hver måned i A4 format.

Dansk Veteranbil Klub har opbygget Danmarks største motorhistoriske bibliotek og billedarkiv. I forbindelse med flytningen af klubbens hovedsæde til Nærum er dette arkiv blevet tilsluttet Det Kongelige Biblioteks registreringssystemer og edb-anlæg.

Yderligere oplysninger kan fåes på klubbens website; www.veteranbilklub.dk