Bagtøj

Bagtøj findes på baghjulstrukne og 4-hjulstrukne biler. Bagtøjet vender kraften, der kommer oppe fra motoren, fra en langsgående kraft til en tværgående kraft. Der er desuden indbygget differentiale i bagtøjet.

————–

I takt med at bilerne fyldes med diverse ekstraudstyr, kan det være svært at
holde rede på alle forkortelserne og begreber. Bilogmotor.dk har samlet en ordbog over biludtryk, som hjælper dig til at forstå bilerne bedre.

Se hele ordbogen på www.bilogmotor.dk/bilordbogen