ANC

Active Noise Control, er et system som Honda har udviklet til at dæmpe uønsket støj i kabinen. Systemet fungerer ved at mikrofoner i kabinen registrerer omgivende lyde som f.eks. vej- og vindlyde. En særskilt elektronisk styreenhed beregner en udbalancerende lyd og sender den gennem stereoanlæggets forstærker til højttalerne. Systemet “dræber” så at sige udefra kommende støj.

Systemet er altid aktivt, uanset om stereoanlægget er tændt eller ej.