ABS – Anti Block System

Et af mest kendte sikkerhedstiltag i biler og fungerer ved at bilens bremsesystem ikke kan blokere, uanset hvor hårdt man træder på bremsen. Fordelen ved dette system er at bremsekraften altid er maksimal, ved fuldt tråd på bremsepedalen. Før dette system blev indført som standard i langt de fleste biler, måtte man leve med risikoen for at bremserne blokerede og de deraf følgende dårlige styreegenskaber ved katastrofeopbremsninger.